Formations informatiques - Bruxelles
Accueil | E-shop | Témoignages | Références | Jobs | Prix | Contact | Staff | Sitemap | A propos | Devis en ligne

Formation Opleiding Excel – Financieel - 2 jours

Opleiding Excel – Financieel

Agenda formations :

9h à 17h (Journée complète)
18h - 20h30 (Demi-soirée)

Nos tarifs Devis en ligne

Description :

Dat geldt evenzeer voor Accountants als voor iedereen die in haar/zijn job met budgetten en investeringen werkt zoals in de Distributiewereld, Verzekeringsmakelaars, Bankbedienden enz…

Objectifs du cours :

Veel computergebruikers hebben financiële functies nodig voor het nemen van beslissingen.


Contenu du cours : Opleiding Excel – Financieel

ALGEMENE FUNCTIES DIE VAN BELANG ZIJN VOOR FINANCIËLE TOEPASSINGEN

 • Gegevens validatie: niet iedereen mag zomaar overal alles intoetsen
 • Externe celverwijzingen (centrale budgetten…)
 • Voorwaardelijke opmaak: afwijkingen van budgetten onmiddellijk zichtbaar
 • Beveiligen van (delen van) werkbladen
 • Werken met Sjablonen om het zoveel voorkomende kopiëren van fouten uit het verleden uit te sluiten
 • Werken met macro’s om steeds herhaalde bewerkingen te automatiseren
 • Bereiknamen en constanten: hoe vaak heeft u al 40.3399 of een BTW percentage ingetoetst?

ELEMENTAIRE FINANCIËLE FUNCTIES

 • De meeste financiële toepassingen werken met basisbegrippen zoals Huidige Waarde, Toekomstige Waarde, Rente, Bet voor de maandelijkse afbetaling enz…
 • Afronden, oorzaak van veel fouten in de praktijk, het verschil tussen aantal decimalen tonen en ermee rekenen..

VOORTGEZETTE FINANCIËLE FUNCTIES

 • Cumulatie
 • Discontering
 • Amortisatie
 • Effectieve versus nominale rente
 • Rentedeel en Aflossingsdeel van een lening
 • Cumulatieve rente en cumulatieve hoofdsom
 • Doelzoeken: de berekende aflossing ligt te hoog, welke investering kan ik mij dan wél veroorloven
 • Oplosser: de ideale productmix bij gegeven wettelijke minima in productsamenstelling

WERKEN MET LIJSTEN

 • Probeer gegevens over te nemen uit boekhouding, facturatie, stockbeheer enz.. en daarmee door te werken in rapporten
 • Uitgebreid Filter

SPECIFIEKE CONTROLEFUNCTIES

 • Werkbalk “Functies controleren”
 • Aantal lege cellen
 • ALS een bedrag onder het budget ligt verschijnt een tekst
 • LAATSTE.DAG: de vervaldag behorend bij een factuurdatum
 • VERT.ZOEKEN: Excel geeft de omschrijving bij een ingetoetst Rekeningnummer

Nous contacter :

boulevard Mettewie 89/42
1080 Bruxelles

Gsm : +32 477 16 40 11 Tel : +32 648 84 63
Email : selossej@pixystree.com

Nos avantages :

 • Type de formation : Inter-entreprise, Intra-entreprise et particuliers
 • Formation 100% flexible et personalisée : Vous choisissez le lieu, la date et le programme de formation
 • Demande de devis : Réponse dans les 24 heures.
 • Remise de 50% pour les PME Bruxelloises
 • Parking, boisson et lunch gratuit
 • Accès à notre centre de compétences : Syllabus, note de cours, exercises,...