Formations informatiques - Bruxelles
Accueil | E-shop | Témoignages | Références | Jobs | Prix | Contact | Staff | Sitemap | A propos | Devis en ligne

Formation Opleiding VBA Access – Visual Basic for Applications - 3 jours

Opleiding VBA Access – Visual Basic for Applications

Agenda formations :

9h à 17h (Journée complète)
18h - 20h30 (Demi-soirée)

Nos tarifs Devis en ligne

Description :

Met Visual Basic for Applications wordt het voor een breed publiek mogelijk gemaakt om te programmeren in een Windows-omgeving voor Office-toepassingen.

Objectifs du cours :

Als u met VBA kunt werken dan kunt u zelf macro’s en kleine programma’s schrijven om uw taken te automatiseren.


Contenu du cours : Opleiding VBA Access – Visual Basic for Applications

 • Wat is VBA en wat kunt u ermee ?
 • De visual basic editor
  • Onderdelen van de visual basic editor
  • Mogelijkheden voor automatische syntaxis en opmaak
 • De syntaxis van vba
  • Procedures
  • Functies
  • Opdrachten
  • Sleutelwoorden
  • Uitdrukkingen
  • Operatoren
  • Variabelen, constanten en parameters
  • Objecten
  • Verzamelingen
  • Methodes
 • Variabelen en constanten
 • Arrays
  • Multidimensionale arrays
  • Een dynamische array declareren
  • Een array opnieuw dimensioneren
  • Een array leegmaken
 • Objecten en objectmodellen
  • Wat is een object
  • Werken met verzamelingen
  • De objecten vinden die u nodig hebt
  • Eigenschappen- en methodelijst gebruiken
 • Objectmodellen in Access
 • Functies en procedures
  • Functie gebruiken met argumenten
  • Functies gebruiken om datatypen te converteren
  • Functie gebruiken om strings te bewerken
  • Het gebruik van wiskundige VBA-functies
  • Datum- en tijdsfuncties
  • Bestandsbeheerfuncties gebruiken
  • Het huidige pad retourneren
 • Lussen
  • Het principe van lussen
  • Lussen met een vast of variabel aantal herhalingen
  • De functie WHILE…WEND
  • Lussen nesten
  • Oneindige lussen vermijden
 • Beslissingen nemen in code
  • Hoe dingen vergelijken
  • Meerdere voorwaarden testen met logische operatoren
  • De IF- en SELECT CASE opdrachten
 • Bericht- en invoervensters
  • Berichtvensters: de voor- en nadelen
  • Invoervensters
  • Wanneer bericht- en invoervensters niet genoeg zijn
 • Userforms
  • Werken met userforms
  • Communiceren met een userform dmv een macro
  • Werken met een formuliergebeurtenis
 • Formulieren
  • formulieren en besturingselementen koppelen aangegevens
  • de besturingselementbron van een besturingselement
  • besturingselementen zonder besturingselementbron
  • een formulier = een recordbron
  • autolookup-query’s gebruiken
  • subgegevensbladen
  • besturingselementen en velden
  • berekende queryvelden gebruiken
  • berekende besturingselementen gebruiken
  • een niet-afhankelijk besturingelement als variabele gebruken
  • een bekend resultaat in de database opslaan
  • een keuzelijst met/zonder invoervak om informatie te zoeken
  • formulieren synchroniseren

Nous contacter :

boulevard Mettewie 89/42
1080 Bruxelles

Gsm : +32 477 16 40 11 Tel : +32 648 84 63
Email : selossej@pixystree.com

Nos avantages :

 • Type de formation : Inter-entreprise, Intra-entreprise et particuliers
 • Formation 100% flexible et personalisée : Vous choisissez le lieu, la date et le programme de formation
 • Demande de devis : Réponse dans les 24 heures.
 • Remise de 50% pour les PME Bruxelloises
 • Parking, boisson et lunch gratuit
 • Accès à notre centre de compétences : Syllabus, note de cours, exercises,...