Formations informatiques - Bruxelles
Accueil | E-shop | Témoignages | Références | Jobs | Prix | Contact | Staff | Sitemap | A propos | Devis en ligne

Formation Opleiding Management / soft skills : Projectmanagement : methoden & tools - 3 jours

Opleiding Management / soft skills : Projectmanagement : methoden & tools

Agenda formations :

9h à 17h (Journée complète)
18h - 20h30 (Demi-soirée)

Nos tarifs Devis en ligne

Description :

Projectgebaseerd management is een vitaal onderdeel van klantgerichte ondernemingen. Projectmanagement is gericht op het bereiken van resultaten binnen de oorspronkelijk vastgelegde kostenlimieten en termijnen.

 

Deze opleiding brengt een vereenvoudigde vorm van projectmanagement bij, gebaseerd op technieken voor risicovermindering en prestatieverhoging. Dit helpt het projectteam om tijdslimieten, kwaliteits- en budgetsvereisten te respecteren. Voor begrip van de verschillende fasen waaruit een project bestaat en om het welslagen van projecten te garanderen, komen ook technieken voor projectmanagement aan bod. Deze zijn gebaseerd op het volgende kader voor projectmanagement: initiatie, planning, uitvoering, toezicht, controle en afsluiting

Objectifs du cours :


Contenu du cours : Opleiding Management / soft skills : Projectmanagement : methoden & tools

Duidelijk en eenvoudig de doelstelling van het project vastleggen en meetbare resultaten bepalen

 • Het project initialiseren
 • Het lastenboek opstellen
 • Procesbeheer van het project
 • Het maken van een realistisch en haalbaar projectplan
 • Beheer van de beperkingen van het project
 • Bepalen van de belangrijkste assen om het welslagen van het project te verzekeren
 • Identificatie van de fasen in de levenscyclus van een project en de belangrijkste in- en uitgangen
 • De moeilijkheden van projectmanagement compenseren
 • Selectie en gebruik van de best practices
 • De effectiviteit van het team ontwikkelen en beheren
 • De doelstellingen identificeren en verduidelijken
 • De belangrijkste projectresultaten bepalen
 • De bijeenkomst houden waarop de doelstellingen worden vastgelegd
 • Zich van de steun van de belanghebbenden verzekeren

De WBS opstellen tijdens een brainstorm

Het tijdschema opstellen

 • Raming van de werkzaamheden en de duur van elke taak
 • De afhankelijkheden en planning van de taken bepalen
 • Deadlines beheren
 • Een planning opmaken met de PERT-methode
 • Beperkingen en looptijden analyseren; het kritische pad en de marges identificeren
 • Het GANTT-diagram uitzetten

Kosten plannen

Kwaliteit

Relaties tussen mensen

Risico’s

Uitvoering en monitoring van een project

Communicatie

Teamdynamiek en verandering

De balans van het project en de afsluiting

Nous contacter :

boulevard Mettewie 89/42
1080 Bruxelles

Gsm : +32 477 16 40 11 Tel : +32 648 84 63
Email : selossej@pixystree.com

Nos avantages :

 • Type de formation : Inter-entreprise, Intra-entreprise et particuliers
 • Formation 100% flexible et personalisée : Vous choisissez le lieu, la date et le programme de formation
 • Demande de devis : Réponse dans les 24 heures.
 • Remise de 50% pour les PME Bruxelloises
 • Parking, boisson et lunch gratuit
 • Accès à notre centre de compétences : Syllabus, note de cours, exercises,...